Skip to content

FAQ Produkty

Tutaj znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania związane z opalaniem.  Dowiedz się wszystkiego o UV, irradiancji, efektach, biologii, technologii i innych. Sprawdź interesujące informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

 • Zasadniczo lampa definiuje zakres emitowanego promieniowania oraz jego natężenie
 • Pośrednio odpowiada za efekty, jakie uzyskasz w trakcie sesji
 • Lampa jest kluczowym elementem działalności w branży solaryjnej
 • Lampy niskociśnieniowe wytwarzają już docelowe widmo promieniowania, tzn. nie jest wymagane stosowanie dodatkowych filtrów, co również sprawia, że mają lepszy bilans energetyczny.
 • Lampy wysokociśnieniowe wytwarzają widmo, które należy filtrować, ponieważ emitowane są zarówno promieniowanie UVC, jak i promieniowanie UVB oraz promieniowanie widzialne i podczerwone.
 • Ze względu na wymagane filtrowanie, bilans energetyczny lamp wysokociśnieniowych jest znacznie gorszy w porównaniu z lampami niskociśnieniowymi.
 • W przeciwieństwie do lamp niskociśnieniowych, lampy wysokociśnieniowe mogą być używane do generowania wysokich poziomów natężenia promieniowania UV na małych obszarach ciała (np. twarz, kark)
 • Tylko lampy o dużej mocy (140, 160, 180 i 225 W) mogą mieć krótką lub długą elektrodę
 • Krótka elektroda reprezentuje standardową technologię. W tym przypadku utrzymanie optymalnej temperatury roboczej przez prawidłowo zaprojektowane chłodzenie jest szczególnie ważne podczas pracy w celu zapewnienia pożądanego natężenia promieniowania.
 • Długa elektroda ma zintegrowaną strefę chłodzenia na obu końcach, co oznacza, że temperatura robocza ma znacznie mniejszy wpływ na poziom osiągniętego natężenia promieniowania.
 • Ogólnie lampy z długą elektrodą mają wyższą wydajność roboczą, a tym samym wyższe natężenie promieniowania UV. W gamie lamp Cosmedico można je rozpoznać po dodatkowym dopisku – VHR.
 • W Europie solaria nie mogą przekraczać rumieniowego natężenia promieniowania 0,3 W/m².
 • Jeśli masz już solarium, które spełnia maksymalny rumieniowy limit natężenia promieniowania, możesz wybrać dowolną ekwiwalentną (równoważną) lampę jako zamiennik (patrz także pytanie: czym jest ekwiwalencja (równoważność)?).
 • Jeśli nie masz pewności czy Twoje solarium nie przekroczy maksymalnego poziomu promieniowania, powinieneś skonsultować się ze specjalistą. Ekipa Cosmedico z przyjemnością Ci pomoże.
 • Przy wyborze lampy oprócz zgodności z regulacjami prawnymi ważne są oczywiście efekty opalania. Lampy o wysokiej wartości promieniowania UVA dają szybszy efekt opalania (opalenizna natychmiastowa) niż lampy o niższej wartości.
 • Karty techniczne lamp Cosmedico dostarczą Ci wszystkich istotnych informacji technicznych oraz pełną specyfikację lampy, co powinno znacznie ułatwić wybór tych idealnych dla Twojego salonu.
 • Ekwiwalencja oznacza równoważność
 • W przypadku lamp opalających UV możesz stosować zamienniki lamp montowanych fabrycznie w solariach, które wybierzesz właśnie dzięki ekwiwalencji. Lampa ekwiwalentna jest odpowiednikiem oryginalnej lampy, jeśli ma taką samą moc lampy, właściwości optyczne (typ reflektora) i porównywalny kod UV.
 • Dopuszczalna tolerancja dla kodu UV wynosi do -25% wartości X i ± 15% wartości Y (patrz także pytanie: co oznacza kod UV?).
 • Lampa może zostać określona jako ekwiwalentna także poprzez pomiar – niezależnie od kodu UV.
 • Stosunek proporcji promieniowania UVB do promieniowania UVA, tj. iloraz promieniowania UVB i UVA.
 • Przykład 1:  lampa wytwarza 20 W/m² UVA i 0,18 W/m² UVB:
  Obliczenie: 0,18: 20 = 0,009. Odpowiada to 0,9%.
 • Procentowa ilość UVB nie mówi nic o skuteczności lampy, ponieważ jest obliczana na podstawie UVA. Znaczenie procentowej wartości UVB jest wyraźnie przeszacowane jako wskaźnik jakości lampy.
 • Przykład 2: lampa wytwarza 22 W/m² UVA i 0,20 W/m² UVB:
  Obliczenie: 0,20: 22 = 0,009. Odpowiada to 0,9%.
 • Chociaż lampa 2 ma o 11% wyższą rzeczywistą moc promieniowania UVB, wartość procentowa jest taka sama dla obu lamp. Dlatego nie można oceniać lampy jedynie na podstawie procentowej wartości UVB.
 • Przede wszystkim przestrzegając optymalnych warunków termicznych podczas pracy lampy. Pamiętaj o regularnej wymianie mat filtracyjnych w solarium i konserwacja układu odprowadzania rozgrzanego powietrza.
 • Do dokładnego pomiaru natężenia promieniowania UV potrzebny jest spektroradiometr z podwójnym monochromatorem. Tutaj generowane promieniowanie jest „rozkładane” i natężenie napromienienia jest określane na nanometr.
 • Istnieją również tak zwane szerokopasmowe radiometry UV, które mają pewną czułość (pomiarową) w całym zakresie promieniowania UV. W tym przypadku jednak niedokładność i niepewność pomiaru są znacznie większe, dlatego takie pomiary mają zwykle charakter orientacyjny.
 • Dzięki specjalnym składnikom dodawanym do stopionego szkła, granica przepuszczalności filtra szkła może być przesunięta na wyższe długości fal, a więc transmisja (w szczególności promieniowania UVB) jest mniejsza.
 • Mówimy wtedy o „zamkniętym” szkle. Podczas gdy w technologii „otwartego” szkła granica to jest przesunięta w zakresie krótkich fal, co sprawia, że lampa emituje większą część promieniowania UVB.
 • W każdym przypadku moc promieniowania UVB jest ograniczona i ściśle określona.
 • Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. reguluje ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • Dyrektywa jest zwana także RoHS (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji).
 • W RoHS jest uregulowane m.in. stosowanie rtęci.
 • W przypadku lamp opalających zastosowanie jest regulowane jako dopuszczalne i ograniczone, ponieważ lampy te nie mogą działać bez rtęci.
 • Zgodność z dyrektywą jest oznaczona znakiem CE.
 • Ze względu na niebezpieczne składniki, głównie rtęć, lampy muszą być poddane recyklingowi i nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi.
 • Należy natychmiast dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.
 • Ostrożnie zmieść wszystkie małe części i, jeśli to konieczne, podnieść resztki za pomocą taśmy klejącej.
 • Umieścić wszystkie odpryski i pozostałości w zamykanym pojemniku.
 • Nie zaleca się używania odkurzacza, ponieważ przy każdym użyciu rozprowadza rtęć – znajduje się ona w powietrzu wydostającym się (wywiewanym) z odkurzacza.
 • Identyczne lampy zainstalowane w różnych typach urządzeń mogą wykazywać wyraźne różnice w natężeniu promieniowania. Powody takiej sytuacji mogą być różne: liczba i rozmieszczenie lamp, właściwości płyt akrylowych i reflektorów, a także warunki pracy.
 • W związku z tym nie można z całą pewnością stwierdzić, że jakikolwiek typ lampy zapewni iż dopuszczalny poziom 0,3 W/m² nie zostanie przekroczony w każdym solarium. Możliwe jest jedynie przybliżone szacowanie na podstawie określonego kodu UV lampy, zgodnie z którym lampy o wartości X = 30 i mniejszej często pozostają poniżej 0,3 W/m² w większości łóżek opalających.
 • Nie jest to jednak gwarancja, ponieważ lampy o X = 25 mogą w wybranych solariach przekraczać dozwolone maksimum, podczas gdy lampy z X = 35 mogą mieścić się w dopuszczalnych granicach.
 • Niestety nie można jednoznacznie zdefiniować ogólnych zasad dających pewność, że lampy w danym urządzeniu będą spełniały regulację 0,3 W/m2. Wybór lampy powinien odbywać się wspólnie ze specjalistą.
 • Personel Cosmedico chętnie pomoże i doradzi najlepsze lampy do Twojego urządzenia.
 • Błąd w trakcie produkcji lampy przez który straciła ona wewnętrzną próźnię.
 • Starter jest za stary lub uszkodzony i nie będzie już prawidłowo uruchamiał zapłonu, a nawet uszkodził lampę.
 • Napięcie sieciowe w urządzeniu jest zbyt niskie, co w niektórych przypadkach może spowodować ciągły ponowny zapłon startera.
 • Wskazówka: Jeśli lampa nie zapala się, zamontuj ją w innym miejscu w urządzeniu.
 • Starter zamyka obwód elektryczny na określony czas, aby rozgrzać elektrody lamp. Następnie przerywa podgrzewanie i uruchamia zapłon.
 • Również starter się starzeje! Wraz z liczbą cykli przełączania wzrasta niebezpieczeństwo, że starter nie działa prawidłowo. W takich przypadkach przeciążenie elektrod i przedwczesne uszkodzenie lampy są nieuniknione. Dlatego zaleca się wymianę starterów przy każdej wymianie lamp.
 • Lampy wysokociśnieniowe emitują bardzo szerokie spektrum promieniowania, od krótkofalowego UVC do długofalowego zakresu podczerwieni.
 • Do celów opalania potrzebne jest jednak tylko promieniowanie UVA i mniejsza część promieniowania UVB, dlatego „niepotrzebne” obszary promieniowania muszą być koniecznie odfiltrowane.
 • Bez odpowiedniego filtra w wyniku działania promieniowania UVC mogą powstać nie tylko poważne oparzenia skóry, ale również nieodwracalne uszkodzenia oczu.
 • Urządzenia opalające są wyposażone w odpowiednie systemy dzięki którym nie ma możliwości, aby lampa wysokociśnieniowa pracowała bez filtra.
 • Wraz ze wzrostem godzin pracy materiał fluorescencyjny (zwany również luminoforem) traci intensywność. Wraz z upływem kolejnych godzin pracy zmniejsza się również przezroczystość szkła.
 • Powoduje to mniejsze natężenie promieniowania, a tym samym niższą efektywność opalania.
 • Samo przechowywanie lamp nie prowadzi jednak do pogorszenia ich jakości. Nawet po latach (prawidłowego) przechowywania moc wyjściowa pozostaje niezmieniona.
 • Kod UV jest właściwie nazywany kodem ekwiwalencji i jest zgodny z DIN EN 61228 dla lamp opalających.
 • W związku z tym wszystkie lampy opalające muszą być oznaczone w określony sposób zmierzonymi wartościami niektórych parametrów promieniowania (na przykład 160-R-31/2.0).
 • Ponieważ jest to standard pomiaru i bezpieczeństwa, tylko wartości promieniowania mające znaczenie dla bezpieczeństwa są zawarte w kodzie UV.
 • Kod UV nie ma zatem znaczenia dla rzeczywistej jakości opalania lampy lub urządzenia.
 • Na urządzeniach do opalania od roku 2012 należy umieścić naklejkę identyfikującą dopuszczalny zakres kodu UV pozwalający na dobór właściwych lamp
 • Wraz ze wzrostem godzin pracy zmniejsza się moc UV lamp.
 • W ten sposób zmniejsza się też ich efektywność.
 • Chociaż używając starych lamp nie ponosimy ryzyka to wymiana lamp jest zalecana po osiągnięciu zalecanej przez producenta liczby godzin pracy. Leży to zarówno w interesie klienta, jak i właściciela salonu ze względu na efekty, jakich klient oczekuje po każdej sesji opalającej.
 • Zasadniczo jest to możliwe, ale nie jest zalecane.
 • Nowe lampy są znacznie bardziej intensywne niż lampy, które przepracowały już pewną liczbę godzin, a tym samym w urządzeniu nie ma równowagi pomiędzy efektami pracy tych różnych lamp.
 • Prawidłowe działanie lamp fluorescencyjnych zależy od optymalnego chłodzenia.
 • Przy nierównych warunkach temperaturowych w urządzeniu, lampy różnią się kolorem.
 • Zbyt zimne lampy są zwykle niebieskawe, podczas gdy zbyt gorące lampy wydają się żółtawe.
 • Odpowiednio “wygrzane” lampy są jednolicie jasne na całej długości.
 • Różnice temperatur mogą być spowodowane przez urządzenie, zabrudzone maty filtracyjne lub problemy z układem wentylacyjnym odprowadzającym gorące powietrze z urządzenia. Wpływ mogą mieć także warunki panujące w pomieszczeniu w którym znajduje się solarium.
 • Tylko odpowiednio “wygrzane” lampy mają optymalną wydajność UV.
 • Zazwyczaj czarne końce są powodowane przez osady rtęci i materiału użytego do budowy elektrody.
 • Przy prawidłowym stosowaniu, nieznaczne szarzenie czy czernienie jest widoczne dopiero pod koniec okresu użytkowania.
 • W lampach “spaghetti”, ze względu na ograniczoną przestrzeń, elektrody nie można zaopatrzyć w zwykły pierścień ochronny, dlatego szarzenie może wystąpić wcześniej.
 • Jeśli szarzenie występuje wcześniej niż zwykle, przyczyną najprawdopodobniej są warunki techniczne. Czynnikami mającymi wpływ na ten proces są zarówno startery i stateczniki, ale także wentylacja i chłodzenie oraz napięcie robocze lamp.
 • Aby określić przyczyny wcześniejszego szarzenia, należy przeanalizować różne parametry: lampę ze starterem, typ urządzenia, rodzaj dławików oraz napięcie w solarium.